Proiectele aflate pe ordinea de zi a ședinței de marți, 12 iunie, ora 14.00.
  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 705A Orăştie-Costeşti-Sarmizegetusa km. 2+200 – km.19+465” în vederea finanţării prin Programul  Operaţional Regional 2014-2020. Axa prioritară 6: Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională şi locală. Prioritate de investiţii 1 a axei prioritare 6: 6.1 Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea infrastructurilor rutiere regionale la infrastructura TEN-T, obiectiv specific 1 – Creşterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale şi urbane situate în proximitatea reţelei TEN-T prin reabilitarea şi modernizarea drumurilor judeţene care asigură conexiunile secundare şi terţiare la reţea, în scopul reducerii timpului de deplasare şi fluidizării traficului;
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2018 și modificarea programului de investiții, anexă la buget;
  3. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2017 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 2018;
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de urgență Deva pe anul 2018 și modificarea programului de investiții, anexă la buget.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus