Anunțul făcut joi de Agenția Națională de Integritate

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate şi existența conflictului de interese de natură administrativă în cazul a trei primari, după cum urmează:

            1.  SZABO IOAN, primar al comunei Șanț, județul Bistrița-Năsăud INCOMPATIBILITATE

În perioada 12 septembrie 2012 – 03 iulie 2014, a deținut funcția de primar și calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Enea Grapini din județul Bistrița-Năsăud, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

          2. MARIAN VLASICI, primar al comunei Lupac, județul Caraș-Severin CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada deținerii mandatului 2012 – 2016, a încheiat un contract de concesiune pentru terenuri – categoria de folosință pășune cu Zuza din Lupac Cooperativa Agricolă (în cadrul căreia soția persoanei evaluate deține funcția de administrator și calitatea de membru cooperator fondator) și un contract de executări de lucrări cu S.C. Consiron S.R.L. Reșita (în cadrul căreia fiica persoanei evaluate era angajată în funcția de contabil), în cuantum de 7.397,24 lei.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70, art.71 și art. 76 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 75, lit. a) din Legea nr. 393/2004.

          3. CHIRILAȘ TIBERIU – NICOLAE, primar al comunei Vama Buzăului, județul Brașov CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada deținerii mandatelor de primar 2008 – 2012 și 2012 – 2016 a inițiat, semnat și aprobat două proiecte de hotărâre, un contract de concesiune încheiat între Primăria comunei Vama Buzăului și Asociația „Transhumanța Vama Buzăului” (asociație în cadrul căreia persoana evaluată a deținut calitatea de membru fondator și funcția de președinte al Consiliului Director), precum și documentele aferente acestuia.

 

Astfel, în perioada 2010 – 2013, perioadă în care persoana evaluată a deținut calități și funcții în cadrul Asociației „Transhumanța Vama Buzăului”, aceasta a obținut sprijin financiar în campaniile 2010 – 2013, în sumă totală de 8.430.951,71 Lei, încălcând dispozițiile art. 70, art.71 și art. 76 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 75, lit. f) din Legea nr. 393/2004.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:

  • art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative”;
  • art. 71 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice sunt: imparţialitatea, integritatea, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public”;
  • art. 76 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „ (1) Primarii (…) sunt obligați să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziție, în exercitarea funcției, care produce un folos material pentru sine, pentru soțul său ori rudele sale de gradul I. (2) Actele adminsitrative emise sau actele juridice încheiate ori dispozițiile emise cu încălcarea obligațiilor prevăzute la alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută”;
  • art. 87, alin. (1) lit. d) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţia de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al municipiului Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean este incompatibilă cu […] lit.d) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie ori cenzor sau orice funcţie de conducere ori de execuţie la societăţile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, la regiile autonome de interes naţional sau local, la companiile şi societăţile naţionale, precum şi la instituţiile publice”;
  • art. 75, lit. a) și lit. f) din Legea nr. 393/2004,potrivit căruia „Aleșii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorității publice locale din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: […] f) o asociaţie sau fundaţie din care fac parte”.                                                                                  

 „Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus