Comunicat de presă Organizația Patronală din Turism Deva-Hunedoara
Organizația Patronală din Turism Deva-Hunedoara anunță organizarea, pentru prima dată în România a cursului postuniversitar de calificare pentru Manager de Destinație Turistică. Organizațiile de Management al Destinației (OMD) sunt obligate prin lege să aibă în organigramă un manager de destinație turistică. Această ocupație a fost recent introdusă în COR, iar cursurile de calificare pot fi organizate doar de către universități. ASE București este prima universitate acreditată în acest sens.
 
Facultatea Business și Turism – ASE Bucuresti, prin Centrul teritorial Deva, lansează înscrierea pentru cursul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă MANAGER DESTINAȚIE TURISTICĂ, curs de 180 ore, acreditat ANC pentru calificarea ”Manager destinatie”. Total credite: 23.
Solicitantul va prezenta un dosar pe care se vor înscrie datele de identificare, inclusiv adresa de email și numărul de telefon, cu următoarele acte: 
 a) fișa tip de înscriere 
b) diploma de licență ori documentul echivalent acesteia și foaia matricolă (suplimentul la diplomă) sau documentul echivalent acesteia, copii conform cu originalul; 
c) copia certificatului de naștere, certificată conform cu originalul; 
d) copia buletinului/cărții de identitate; 
e) adeverința medicală eliberată de medicul de familie sau de o altă unitate autorizată, care să ateste că este apt pentru a urma programul la care solicită înscrierea; 
f) chitanța care atestă plata taxei de înscriere de 125 lei
Dosarele de înscriere se pot trimite si pe mail (la secretariatul Centrului teritorial Deva): mirela.luchian@ase.ro .
Termen de înscriere: 05.02.2023
Taxa de școlarizare de 3000 lei se va plăti in doua tranșe, după începerea cursului (termenele vor fi stabilite ulterior).
Cursul se va desfășura în sistem hibrid: Orele de teorie online, seminariile și practica la sediul ASE – Centrul teritorial Deva

 

Președinte
ec.drd. Lucian Stanciu – Gorun

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus