HOTĂRÂREA NR. 10 din 26 martie 2020 a Comitetului local pentru Situații de Urgență al Municipiului Deva

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  AL MUNICIPIULUI DEVA

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Începând cu data de 27.03.2020 se modifică programul de circulaţie al mijloacelor de transport public pe toate traseele din Municipiul Deva şi zona exterioară acestuia, aflat în administrarea şi exploatarea Societăţii de Transport Public Local Deva SRL, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Toate persoanele care vor utilize transportul public sunt obligate, pentru a avea acces în mijlocul de transport, să poarte mănuşi de protecţie de unică folosinţă şi mască de protecţie pentru căile respiratorii.

(2) Mijloacele de transport în comun nu pot fi utilizate decât în limita locurilor de pe scaune.

Art.3. Se continua acţiunea de dezinfecţie în mijloacele de transport public. Dezinfecţia se va realize zilnic, la finalul programului de lucru, iar documentele care atestă realizarea activităţii de dezinfecţie vor fi disponibile pentru control.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţul Hunedoara, Inspectoratului de Jandarmi Judeţean “Decebal” Hunedoara, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Iancu de Hunedoara” al Judeţului Hunedoara, Direcţiei Poliţia Locală Deva.

 

PREȘEDINTE CLSU,                                                                                                    SECRETAR GENERAL,
PRIMAR                                                                                                                           LAURA SÂRBU
NICOLAE-FLORIN OANCEA

 

ȘEF SVSU,
MIHĂIESCU MIRCEA MARIUS

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus