Punctul de vedere al conducerii LICEULUI TEHNOLOGIC "NICOLAUS OLAHUS" ORĂŞTIE.

DREPT  LA REPLICĂ

Procesul instructiv educativ s-a desfăşurat conform legilor şi normelor în vigoare. Orele au fost efectuate conform orarului şcolii vizat în Consiliul Profesoral şi aprobat în Consiliul de Administraţie

Orele s-au desfăşurat normal , conform R.O.I. fiecare oră având durata de 50 de minute cu pauză de 10 min., respectiv pauza mare de 20 min. la orele 10,50.

Cu privire la orele de laborator tehnologic şi de instruire practică acestea s-au efectuat conform standardelor de pregătire profesională, atât în laboratoare şi ateliere, dar mai ales la agenţii economici cu care avem încheiate contractele de pregătire  practică.

Începând cu anul şcolar 2015-2016 şi până în prezent ne-am preocupat în permanenţă de dotarea şi modernizarea spaţiilor destinate instruirii pracice. Cu banii de la bugetul local s-au reabilitat cele trei ateliere – lăcătuşărie, maşini-unelte şi chimie industrială. Amintim aici şi sponsorizările din anii 2016 şi 2017 de la partenerul economic SWEES – Orăştie şi donaţia firmei FORM PLAST – o maşină cu comandă numerică-în anul 2018.

Citește aici:
Scrisoarea care a pornit SCANDALUL de la Orăștie

Bugetul alocat dotări este destul de precar nepermiţând achiziţionarea unor utilaje performante necesare desfăşurăşii actului educaţional.

În altă ordine de idei menţionăm că Primăria Municipiului Orăştie a depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 – Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.2 Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieții,  Proiectul:„Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic “Nicolaus Olahus” , în municipiul Orăștie, județul Hunedoara”.

Referitor la participarea mea efectivă la actul de învăţământ, activitatea desfăşurată a fost conform fişei postului (de director şi profesor de fizică) şi a contractului colectiv de muncă.

Perioadele în care nu am fost prezentă în şcoală au fost cele din solicitarea ISJ-şedinţele ordinare şi extraordinare cu directorii, la activităţile programate şi ca urmare a cererii de concediu aprobată de ISJ Hunedoara.

În ceea ce priveşte Programul “A doua şansă” acesta se desfăşoară conform ordinului OMECTS -nr. 5248/2011 din 31 august 2011.

Participarea cursanţilor înscrişi s-a desfăşurat mai greoi din cauza problemelor acestora cu privire la locul de muncă, problemelor familiale şi a situaţiei materiale uneori precară.

Referitor la asa zisele fonduri pentru Programul ADS sunt exclusiv cele prevăzute în buget.

Mobilitatea personalului didactic se face conform metodologiei in  vigoare  cu ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5485/13.11.2017.

Specificăm că avem cadre didactice titulare în două şcoli, cadre didactice care au avut sau vor avea nevoie de completare de catedră, orele necesare fiind asigurate în  Consorţiul  Şcolar din Orăştie.

Promovabilitatea elevilor la bacalaureat se face conform cunoştinţelor acestora, dovada fiind multitudinea de teste la materiile de bacalaureat pe care domnii profesori le au în portofoliu.

D-na prof. Gherman Camelia este titulara liceului nostru pe catedra de discipline tehnice , chimia ca materie fiind predată de profesorul titular al liceului.

Citește aici:

Punctul de vedere al Inspectoratului Școlar Hunedoara

De peste 8 ani opţiunea elevilor la bacalaureat disciplina Ed nu a mai fost fizica şi nici chimia ci doar Biologie vegetală şi/sau Anatomia şi fiziologia umană.

Cu privire la  posibilul caz de abuz sexual și al postării  filmărilor pe Facebook,  fapta ce s-a petrecut în  afara spațiilor instituției școlare acesta  face obiectul unei plângeri penale și cercetări într-un dosar instrumentat de Poliția Română.

Dacă elevii sau/şi profesorii au fost nemulţumiţi, firesc ar fi fost să sesizeze nemulţumirile conducerii liceului, urmând ca în discuţiile din Consiliile Profesorale aceste aspecte să fie rezolvate şi avizate în C.A.

La  nivelul unității școlare, prin decizia directorului s-a constituit o Comisie de  analizare a aspectelor sesizate.

Considerăm că este o scrisoare anonimă cu conotaţii nejuste de care mă declarăm profund dezamăgite care după formă şi conţinut nu cred că aparţine elevilor liceului nostru.

Citește aici:

Punctul de vedere al conducerii Colegiului Național „Aurel Vlaicu”

La sfîrşit pot spune că pentru mine şi pentru toata lumea (sper ) familia este sacră. Şi liceul pentru mine e a doua familie.

Dorim celor care au scris această petiţie anonimă să aibă parte de bucuria de a fi BUNIC.

SUNTEM DASCĂLI ŞI ASTA E MINUNEA NOASTRĂ DIN FIECARE ZI!

 

Director,                                                                                           Director adjunct,

prof. Lenuța Aurelia CÎNDEA                                                         prof. Valeria MOCREI

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus