Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului: 

 1. Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată ;
 4. Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Hotararea nr.1086/2013 pentru aprobarea normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern;
 6. O.M.F.P. nr.252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern;
 7. O.M.F.P nr.946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. Ordonanţa nr.119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus