Consiliul Județean Hunedoara este convocat marți, 27 februarie 2024, ora 13.00, în ședință ordinară, în Sala Mare de ședințe a instituției, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al SC APA SERV VALEA JIULUI S.A PETROȘANI la care Judeţul Hunedoara are calitatea de acţionar majoritar;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Comunei Bătrâna prin Consiliul Local al Comunei Bătrâna la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA”;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice (faza SF), a indicatorilor tehnico-economici si depunerea proiectului la Fondul pentru Modernizare, pentru obiectivul de investiții „Realizare noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum – județul Hunedoara”;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii și regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Administrare Monumente și Promovare Turistică a Județului Hunedoara;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 14/2024 de modificare și completare a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare al localităților din aria de operare a S.C. Apa Prod S.A. Deva, nr. 5400/223/2009;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al S.C. PARC INDUSTRIAL CĂLAN SRL;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea etapizării și cofinanțării pentru etapa a II-a a proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru completarea și dezvoltarea Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Hunedoara”;
9. Raportul Preşedintelui Consiliului Judeţean Hunedoara cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor consiliului judeţean pe anul 2023.

Documentele de ședință pot fi consultate la următorul link:
https://www.cjhunedoara.ro/index.php/79-sedinte-cjh/756-sedinta-27-februarie-2024

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus