Guvernul urmează să adopte, în şedinţa de vineri, printr-o ordonanţă de urgenţă, unele măsuri privind Programul naţional de racordare a populaţiei şi clienţilor noncasnici la sistemul inteligent de distribuţie a gazelor naturale.

“Valoarea apelului de proiecte aferent programului naţional, pentru perioada de programare 2014-2020, este egală cu valoarea în lei a unei alocări de 968.000 mii lei, la cursul de schimb din data aprobării prin ordin de către ministrul Fondurilor Europene a ghidului solicitantului pentru dezvoltarea reţelelor inteligente de distribuţie a gazelor naturale în vederea creşterii nivelului de flexibilitate, siguranţă, eficienţă în operare, precum şi de integrare a activităţilor de transport, distribuţie şi consum final. Valoarea contractelor de finanţare care se pot încheia în cadrul programului naţional pentru perioada de programare 2014-2020 este în limita valorii programului naţional la care se aplică mecanismul de supracontractare prevăzut de articolul 12 din OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 cu modificările şi completările ulterioare”, se arată în nota de fundamentare a actului normativ.

Potrivit sursei citate, “valoarea programului naţional pentru perioada de programare 2021-2027 este de 3,872.000 mii lei echivalent în lei la cursul de schimb euro la data aprobării prin ordin de către ministrul Fondurilor Europene a ghidului solicitantului pentru racordarea populaţiei şi a clienţilor noncasnici la sistemul inteligent de distribuţie a gazelor naturale, cu condiţia aprobării prin decizia Comisiei Europene a programului operaţional în cadrul căruia va avea loc finanţarea”.

* Executivul va aproba şi un proiect de ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene.

“Prezentul act normativ are în vedere crearea unor forme de sprijin sau instrumente din fonduri externe nerambursabile pentru: a) asigurarea unui microgrant pentru capital de lucru destinat microîntreprinderilor fără salariaţi, precum şi PFA/CMI prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă; b) asigurarea capitalului de lucru necesar IMM-urilor; c) realizarea de investiţii necesare pentru extinderea/reabilitarea/modernizarea capacităţilor de producţie existente, realizarea unor capacităţi de producţii noi, achiziţionarea de echipamente, utilaje şi instalaţii, precum şi pentru modernizarea, reabilitarea, extinderea clădirilor existente sau achiziţionarea unor clădiri destinate activităţilor de producţie noi, inclusiv pentru achiziţionarea de terenuri necesare realizării investiţiilor în limita a 10% din valoarea proiectelor care fac obiectul cererilor de finanţare. Sprijinul din fonduri externe nerambursabile va fi acordat de Ministerul Fondurilor Europene (MFE), în cadrul Programului Operaţional Competitivitate (POC) 2014-2020”, se arată în nota de fundamentare a actului normativ.

Potrivit documentului, fondurile alocate pentru granturile destinate capitalului de lucru sunt în valoare de “350.000.000 euro din care 265.000.000 euro fonduri europene nerambursabile, 42.500.000 euro fonduri de la bugetul de stat şi coparticipare de 42.500.000 euro de la beneficiari”, iar numărul estimat de beneficiari este de “maxim 65.000”.

Cât priveşte fondurile alocate pentru acordarea de micro granturi în cadrul POC 2014-2020 acestea sunt în valoare totală de “100.000.000 euro din care 85.000.000 euro se alocă din bugetul POC 2014-2020 şi 15.000.000 euro din cofinanţarea de la bugetul de stat în conformitate cu prevederile Regulamentelor CE referitoare la cofinanţarea statului membru”, iar numărul estimat de beneficiari ai ajutorului de stat este de “maxim 50.000”.

Referitor la fondurile totale alocate pentru granturile destinate investiţiilor acestea sunt în valoare de “550.000.000 euro din care 415.870.000 euro se alocă din bugetul POC 2014-2020, 62.380.500 cofinanţare de la bugetul de stat şi 71.749.500 euro contribuţia proprie, stat, din care 15% sunt destinate pentru regiunea Bucureşti – Ilfov, iar 85% pentru restul de 7 regiuni prin utilizarea formulei de alocare din cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020”.

* În şedinţa de Guvern se va decide şi cu privire la un proiect de hotărâre pentru aprobarea condiţiilor privind acordarea locuinţei de serviciu, a cheltuielilor de cazare şi deplasare a prefecţilor şi a subprefecţilor, precum şi pentru stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor privind locuinţa de serviciu, cheltuielilor de cazare şi deplasare a prefecţilor şi a subprefecţilor, aferente anului 2020.

“Prin prezentul proiect de act normativ se stabilesc condiţiile referitoare la dreptul la locuinţa de serviciu, pentru prefecţi şi subprefecţi, la numirea în funcţie. În situaţia în care Instituţia prefectului nu deţine locuinţă de serviciu în localitatea în care îşi are sediul, prefectul şi subprefectul, numiţi în funcţie, pot închiria o locuinţă corespunzătoare. Contractul de închiriere a locuinţei de serviciu încetează în termen de 30 de zile de la data încetării exercitării funcţiei de prefect, respectiv de subprefect, după caz. (…) Ministerul Afacerilor Interne va repartiza instituţiilor prefectului, la solicitarea acestora, sumele alocate de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor privind locuinţa de serviciu, cazarea şi deplasarea dus-întors între municipiul în care are sediul instituţia prefectului şi localitatea în care îşi au domiciliul prefectul şi subprefectul. În anul 2020, pentru fiecare funcţie publică de prefect, respectiv subprefect, la nivelul MAI, plafonul maxim privind cheltuielile pentru locuinţa de serviciu, cheltuielile pentru cazare şi cheltuielile pentru deplasarea dus-întors între municipiul în care are sediul Instituţia prefectului şi localitatea în care îşi au domiciliul prefectul şi subprefectul a fost stabilit la 18.000 lei, respectiv 1.500 lei lunar”, conform notei de fundamentare.

* Tot printr-o hotărâre, Guvernul va aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Remodelarea, consolidarea şi supraetajarea Sălii Omnia pentru conversia în Centrul Naţional al Dansului Bucureşti”.

sursa: agerpres

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus