Consiliul Județean Hunedoara este convocat miercuri, 13 martie 2024, ora 13.00, în ședință extraordinară, în Sala Mare de ședințe a instituției, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrului titular şi a membrului supleant, reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Hunedoara în comisia de examinare pentru proba scrisă, practică sau clinică pentru ocuparea posturilor vacante de şef Secție Obstetrică-Ginecologie și șef Secție Oncologie Medicală la Spitalul Județean de Urgență Deva;

2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean al domnului Șpan Ioan;

3. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de folosință gratuită asupra unui spațiu imobiliar aflat în domeniul public al Județului Hunedoara, constituit în favoarea Asociației Antiparkinson;

4. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unor terenuri din domeniul public al municipiului Hunedoara în domeniul public al județului Hunedoara;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea însușirii Protocolului nr. 25168/5374/2024 de predare-primire a unui teren din domeniul public al Municipiului Deva în domeniul public al Județului Hunedoara;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara cu Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara în vederea finanțării și organizării în comun a olimpiadelor și a concursurilor școlare și extrașcolare județene în anul 2024;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2024, virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol al bugetului, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget;

8. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2023, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al Judeţului Hunedoara pe anul 2024;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului creditelor interne și modificarea programului de investiții finanțat din bugetul creditelor interne pe anul 2024.

Documentele de ședință pot fi consultate la următorul link:
https://www.cjhunedoara.ro/index.php/79-sedinte-cjh/757-sedinta-13-martie-2024

Sursa: Biroul de Presă

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus