Peste 10 milioane de euro pentru microîntreprinderi

Având în vedere lansarea unui nou apel de proiecte pentru Prioritatea de Investiții 2.1.A Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri – Microîntreprinderi din cadrul Axei prioritare 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020, a organizat miercuri, 22 mai 2019, la sediul Consiliui Județean Hunedoara un seminar de informare pentru a veni în sprijinul potențialilor beneficiari.
În cadrul seminarului au fost prezentate prevederile Ghidului Solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor, și anume: criteriile de eligibilitate și selecție, categoriile de cheltuieli eligibile, criteriile de evaluare tehnică și financiară, aspecte practice privind completarea cererii de finanțare și anexele aferente, probleme și greșeli în elaborarea și transmiterea proiectelor, spețe întâmpinate în evaluarea și selecția proiectelor.
Cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS, disponibilă la adresa web http://wvw.fonduri-ue.ro/mysmis, doar în intervalul 8 iulie, ora 12:00 – 8 noiembrie 2019, ora 12:00.
În cadrul PI 2.1.A vor putea solicita finanțare societățile și societățile cooperative care:
se încadrează în categoria microîntreprinderilor, pentru construirea, modernizarea și extinderea spațiilor de producție sau prestare a serviciilor, dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line, pentru investiții localizate în mediul urban;
au desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral, nu au avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior și au înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;
au înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 1 în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare sau au cel puțin un salariat cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată, la data depunerii cererii de finanțare.
Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este 25.000 de euro, iar valoarea maximă a ajutorului în regim de minimis ce poate fi acordat unei întreprinderi unice din fonduri publice este de 200.000 euro. Finanțarea nerambursabilă solicitată poate reprezenta cel mult 90% din valoarea eligibilă a proiectului.
Alocarea financiară disponibilă la nivelul Regiunii Vest pentru acest apel de proiecte este de 10,77 milioane euro.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus