În urmă cu câteva zile a fost publicată OUG nr. 3/2018 care corectează situațiile transferului de asigurări sociale pentru persoanele scutite de impozit (programatori, persoane cu handicap, etc.), pentru contractele de muncă cu timp parțial și pentru contribuția la pensii pentru concediile medicale. OUG nr. 3/2018 reglementează trei situații fiscale a căror efect este negativ, generate de transferul asigurărilor sociale de la angajator la salariat.

Cum se aplică

Cele trei situații fiscale reglementate sunt:

A. Recalculul contribuției la sănătate în sensul reducerii sumei de plată pentru persoanele scutite de impozitul pe venit (programatori, cercetători, persoane cu handicap) astfel încât să nu scadă salariul net;

B. Modificarea obligației de plată pentru asigurările sociale pentru contractele de muncă cu timp parțial astfel încât să nu se mai ajungă la salarii nete negative;

C. Un nou mod de calcul a contribuției la pensii pentru persoanele aflate în concediu medical astfel încât să nu mai existe situația prin care contribuția la pensie este mai mare decât indemnizația pentru concediu medical.

A. Diminuare contribuție la sănătate pentru persoanele angajate ca programatori, cercetători, persoanele cu handicap și muncitori sezonieri

Prezentele prevederi normative se aplică persoanelor fizice ce realizează venituri din salarii aflate în desfășurare la data de 31 decembrie 2017, beneficiază de scutire la impozitul pe venitul din salarii conform art. 60 din Codul fiscal al căror salariu brut este majorat cu minim 20% în anul 2018 față de nivelul lunii decembrie 2017.

Pentru aceste persoane, contribuția la asigurările de sănătate reținută la sursă și plătită la buget se calculează după următoarea formulă:

CASS reținută = Venit brut 2018 – CAS datorată în 2018 – Salariu net decembrie 2017

Simbolurile utilizate au următoarele înțelesuri:

 • CASS reținută = contribuția de asigurări sociale de sănătate reținută de către angajatori/plătitori din salariul brut în luna, care nu poate fi mai mare decât contribuția calculată și datorată conform dispozițiilor Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;
 • venit brut 2018 = venitul bază de calcul al CASS, realizat în anul 2018;
 • CAS datorată în 2018 = contribuția de asigurări sociale, calculată și reținută de către angajatori/plătitori, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;
 • salariu net decembrie 2017 = salariul net, determinat prin deducerea din salariul brut a contribuțiilor sociale individuale obligatorii, potrivit legii, în luna decembrie 2017, corespunzător salariului brut prevăzut în contractul individual de muncă, aflat în derulare la data de 31 decembrie 2017.

Exemplu de calcul

Presupunem că salariu brut al unui programator în decembrie 2017 a fost de 10.000 lei. Presupunem că această persoană a avut normă întreagă și nu beneficiază de deduceri suplimentare. În acest caz, reținerile din salariu și salariu net în decembrie 2017 se determina astfel:

 • Salariu Brut = 10.000 lei;
 • Asigurări Sociale (CAS) 10.5% = 1.050 lei;
 • Asigurări Sociale de Sănătate (CASS) 5.5% = 550 lei;
 • Fondul de Șomaj (CFS) 0.5% = 50 lei;
 • Salariu Net = 8.350 lei;

În anul 2018 s-a efectuat transferul asigurărilor sociale și s-a majorat salariu brut cu 20% la suma de 12.000 lei.

Înainte de apariția acestei ordonanțe, reținerile din salariu și salariu net sunt:

 • Asigurări Sociale (CAS) 25% = 3.000 lei;
 • Asigurări Sociale de Sănătate (CASS) 10% = 1.200 lei;
 • Salariu net = 7.800 lei.

După apariția acestei ordonanțe:

CASS reținută = venit brut2018 (12.000) – CAS datorată în 2018 (3.000) – salariu net decembrie 2017 (8.350) = 650 lei.

Salariu net = 12.000 – 3.000 (CAS) – 650 = 8.350 lei.

Salariu net după intrarea în vigoare a aceste ordonanțe este 8.350 lei.

Practic, se păstrează același net prin reducerea la plată a contribuției la sănătate. Această reducere (deducere) va fi declarată prin Declarația 112, iar suma va fi transferată din bugetul de stat către Fondul de Sănătate.

Această procedură nu se aplică pentru personalul bugetar, pe perioada în care contractul de muncă este suspendat și dacă părtile agrează reducerea salariului brut sub procentul de 20% amintit anterior.

B. Asigurările sociale pentru contractele de muncă cu timp parțial pentru care se recalculează asigurările sociale la nivelul salariului minim pe economie.

Ordonanța stabilește că bază de calcul a asigurărilor sociale rămâne tot salariul minim pe economie atunci când salariul persoanei fizice este mai mic decât salariul minim pe economie și nici nu poate fi aplicată vreo excepție prevazută de lege.

Ordonanța se adresează cu precădere la acele situații în care salariul net este unul negativ, dar și la acele salarii pozitive unde salariul net a scăzut ca urmare a transferului asigurărilor sociale.

În esență, ordonanța stabilește:

a) Persoana fizică suportă din venitul brut salarial contribuția la pensii în procent de 25% și contribuția la sănătate în procent de 10% calculate la venitul brut salarial;

b) diferența de asigurări sociale recalculată până la nivelul salariului minim pe economie este suportată de angajator;

Exemplu de calcul pentru un salariu brut de 500 lei.

Presupunem că acest salariu este încasat de o persoană fizică rezidentă ce nu beneficiază de o excepție la recalculul asigurărilor sociale. Pentru această valoare a salariului nu se pune problema impozitului pe venitul din salarii întrucât deducerea personală este de 510 lei.

Înainte de apariția ordonanței, contribuțiile și salariu net se prezintă astfel:

 • Contribuție la pensii = 1.900 X 25% = 475 lei;
 • Contribuție la sănătate = 1.900 X 10% = 190 lei;
 • Total contribuții = 665 lei;
 • Salariu net =  – 165 lei.

Practic, persoana fizică trebuie să vină cu bani de acasă pentru plata asigurărilor sociale.

După intrarea în vigoare a ordonanței, asigurările sociale suportate de persoana fizică sunt:

 • Contribuția la pensii = 500 X 25% = 125 lei;
 • Contribuția la sănătate = 500 X 10% = 50 lei;
 • Total contribuții suportate de persoana fizică = 175 lei;
 • Salariu net = 500 – 175 = 325 lei.

Diferența la contribuțiile sociale (665 – 175 = 490 lei) va fi suportată pe cheltuiala angajatorului.

C. Contribuția la pensii pentru concedii medicale.

Legiuitorul reformulează mai multe prevederi corelate privind contribuția la asigurările sociale pentru concedii medicale prevăzute de art. 139, art. 143, art. 144 din Codul fiscal.

„Pe perioada în care persoanele fizice prevăzute la art. 1 alin. (2), art. 23 alin. (2) și la art. 32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de concedii medicale și de indemnizații de asigurări sociale de sănătate, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat este suma reprezentând indemnizația de asigurări sociale de sănătate de care beneficiază conform prevederilor legale, iar contribuția de asigurări sociale se suportă la nivelul cotei prevăzute la art. 138 lit. a) și se reține din indemnizația de asigurări sociale de sănătate.”, prevede Art. 144 din lege.

Dacă au existat situații în care s-au făcut calcule de salarii și s-a efectuat depunerea Declarației 112 conform situațiilor anterioare, legiuitorul permite recalculul acestor sume și depunerea unor declarații rectificative pe întreaga perioadă a anului 2018. Material realizat cu sprijinul consultantului fiscal Adrian Benta.

sursa: alba24.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus