Consiliul Județean Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea a trei posturi vacante din cadrul Serviciului administrativ.

Posturi vacante la CJ Hunedoara:

– două posturi corespunzătoare funcțiilor contractuale de execuție de șofer, treapta I,

– un post corespunzător funcției contractuale de execuție de îngrijitor.

Probele stabilite pentru concurs:

– 08.02.2016, ora 11.00 – proba scrisă,
– 12.02.2016, ora 11.00 – proba interviu.
Ambele probe se desfășoară la sediul Consiliului Județean Hunedoara.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până în data de 28.01.2016, ora 16.00, la sediul Consiliului Județean Hunedoara. Datele de contact ale secretarului comisiei de concurs: – Stepan Angela, e-mail: cjudhunedoara@yahoo.com, tel. 0254 211 350, int. 183.

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 3 din Anexa la HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Condițiile specifice de participare la concursul pentru ocuparea celor trei posturi vacante din cadrul Serviciului administrativ sunt:
– pentru funcțiile contractuale de execuție de șofer, treapta I: permis de conducere pentru categoria B, vechimea în muncă de minimum 3 ani.
– pentru funcția contractuală de execuție de îngrijitor: studii gimnaziale/profesionale/liceale.

Informații suplimentare se obțin la sediul Consiliului Județean Hunedoara, Biroul resurse umane, salarizare și gestiunea funcției publice, camera 13, tel. 0254 211 350, int.183.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus