Primăria municipiului Deva organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a trei funcții contractuale de execuție.

Primăria municipiului Deva organizează concurs pentru următoarele posturi vacante DIN CADRUL SERVICIULUI INTRETINERE ZONE VERZI:

 1. inspector de specialitate debutant – 1 post;
 2. muncitor necalificat – 1 post;
 3. inspector de specialitate grad IA – 1 post.

 Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • inspector de specialitate debutant:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul: economic, tehnic sau juridic;
  • vechime pe studii superioare: nu este necesar.
 • muncitor necalificat:
  • fără condiţii specifice.
 • inspector de specialitate grad IA:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul administrativ, uman sau tehnic;
  • vechime pe studii superioare: minimum 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 octombrie 2015, ora 13:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • inspector de specialitate debutant:
  • 09 noiembrie 2015, ora 10:00: proba scrisă;
  • 12 noiembrie 2015, ora 10:00: proba interviu.
 • muncitor necalificat:
  • 09 noiembrie 2015, ora 13:00: proba practică;
  • 12 noiembrie 2015, ora 13:00: proba interviu.
 • inspector de specialitate grad IA:
  • 09 noiembrie 2015, ora 12:00: proba practică;
  • 09 noiembrie 2015, ora 12:00: proba interviu.

Mai multe detalii AICI 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus