Veniturile totale medii lunare au fost de 7.301 lei pe o gospodărie în trimestrul III 2023 şi de 2.918 lei pe persoană, în creştere cu 5,7% pe o gospodărie, respectiv cu 5,3% pe o persoană, faţă de trimestrul II 2023, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS) publicate miercuri.

Comparativ cu trimestrul III al anului precedent, veniturile totale medii lunare pe o gospodărie au crescut cu 9,5%, iar cele pe o persoană cu 9,6%.

Pe de altă parte, cheltuielile totale medii lunare ale populaţiei au fost, în trimestrul III 2023, de 6.432 lei pe o gospodărie (2.571 lei pe o persoană) şi au reprezentat 88,1% din veniturile totale, în creştere cu 463 lei pe o gospodărie faţă de trimestrul II 2023. Comparativ cu trimestrul III al anului precedent, cheltuielile totale medii lunare pe o gospodărie au crescut cu 10,6%, iar cele pe o persoană cu 10,7%.

Veniturile băneşti medii lunare au fost, în perioada analizată, de 6.829 lei lunar pe o gospodărie (2.729 lei pe o persoană) în creştere cu 6,3 % faţă de trimestrul II 2023, iar veniturile în natură de 472 lei lunar pe gospodărie (189 lei pe o persoană), în scădere cu 2,3% faţă de trimestrul II 2023.

Salariile şi celelalte venituri asociate lor au fost de 5.034 lei lunar pe o gospodărie şi au format cea mai importantă sursă din veniturile totale (68,9% din veniturile totale ale gospodăriilor, în creştere faţă de trimestrul II 2023 cu 2,3 puncte procentuale). La formarea veniturilor totale ale gospodăriilor, o contribuţie însemnată au avut-o atât veniturile din prestaţii sociale de 1.403 lei lunar pe o gospodărie (19,2% în trimestrul III 2023, respectiv, 20,8% în trimestrul II 2023 din veniturile totale ale gospodăriilor), cât şi veniturile în natură (6,5% în trimestrul III 2023, respectiv, 7,0% în trimestrul II 2023), formate din valoarea veniturilor în natură obţinute de salariaţi şi beneficiarii de prestaţii sociale (1,5% atât în trimestrul III 2023, cât şi în trimestrul II 2023) şi din valoarea în lei a produselor agroalimentare şi nealimentare consumate din resurse proprii (5,0% în trimestrul III 2023, respectiv, 5,5% în trimestrul II 2023).

În ceea ce priveşte mediul de rezidenţă, nivelul venitului total mediu lunar pe o gospodărie în mediul urban în trimestrul III 2023 a fost de 8.005 lei, de 1,2 ori mai mare decât în mediul rural, iar pe o persoană de 3.444 lei, de 1,5 ori mai mare decât în mediul rural.

Din punct de vedere al structurii veniturilor totale, în trimestrul III 2023, în mediul urban, ponderea salariilor brute şi a altor drepturi salariale în veniturile totale a fost de 74,1%, mai mare cu 13,4 puncte procentuale faţă de cea din mediul rural, în timp ce în mediul rural ponderea veniturilor din prestaţii sociale a fost de 19,8%, mai mare cu 0,9 puncte procentuale faţă de cea din mediul urban. Ponderea veniturilor în natură a fost de 10,3% în mediul rural, de 2,5 ori mai mare faţă de cea din mediul urban.

Potrivit datelor INS, cheltuielile băneşti medii lunare au fost, în trimestrul III 2023, de 6.071 lei pe o gospodărie (2.426 lei pe o persoană), mai mari cu 8,6% faţă de trimestrul II 2023.

Contravaloarea consumului de produse agroalimentare şi nealimentare din resurse proprii, în trimestrul III 2023, a fost, în medie, de 361 lei lunar pe o gospodărie (144 lei pe o persoană), în scădere cu 4,9% faţă de trimestrul II 2023.

În trimestrul III 2023, principalele destinaţii ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt consumul (cheltuieli băneşti de consum şi contravaloarea consumului uman din resurse proprii) de 4.025 lei lunar pe o gospodărie (62,6%) şi transferurile către administraţia publică şi privată şi către bugetele asigurărilor sociale sub forma impozitelor, contribuţiilor, cotizaţiilor de 2.054 lei pe o gospodărie (31,9%), precum şi acoperirea unor nevoi legate de producţia gospodăriei (cheltuieli băneşti de producţie şi contravaloarea consumului furajer din resurse proprii) de 91 lei pe o gospodărie (1,4%).

INS menţionează că mediul de rezidenţă evidenţiază diferenţe între nivelul cheltuielilor totale medii lunare. În mediul urban cheltuielile medii lunare pe o gospodărie au fost de 6909 lei, mai mari de 1,2 ori decât în mediul rural. Aceasta înseamnă că o persoană din mediul urban a cheltuit, în medie, 2.973 lei lunar, de 1,4 ori mai mult decât o persoană din mediul rural. Din punct de vedere al structurii cheltuielilor totale, în mediul urban, ponderea cheltuielilor pentru impozite, contribuţii, cotizaţii şi taxe a fost de 35,3% în cheltuielile totale, cu 8,5 puncte procentuale mai mare decât în mediul rural, în timp ce în mediul rural ponderea contravalorii consumului de produse agroalimentare şi nealimentare din resurse proprii a fost de 9,7% în cheltuielile totale, de 3,3 ori mai mare decât în mediul urban.

Conform clasificării standard pe destinaţii a cheltuielilor de consum (COICOP), produsele alimentare şi băuturile nealcoolice în valoare de 1.352 lei pe o gospodărie au deţinut o pondere însemnată în cheltuielile totale de consum medii lunare ale gospodăriilor (33,6%). Acestea sunt urmate ca mărime de cheltuielile lunare destinate pentru locuinţă, apă, electricitate, gaze şi alţi combustibili în valoare de 533 lei pe o gospodărie, cu o pondere în cheltuielile totale de consum medii lunare de 13,3%, de cele pentru transport în valoare de 370 lei pe o gospodărie, cu o pondere de 9,2% în cheltuielile totale de consum medii lunare şi de cheltuielile pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte în valoare de 290 lei pe o gospodărie precum şi de cheltuielile pentru băuturile alcoolice şi tutun în valoare fiecare de 289 lei pe o gospodărie, cu ponderi în cheltuielile totale de consum medii lunare de 7,2% fiecare. Nivelul cel mai scăzut al cheltuielilor gospodăriilor populaţiei a fost cel efectuat pentru educaţie de 8 lei pe o gospodărie (0,2% din cheltuielile totale de consum medii lunare).

Sursa: Agerpres

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus