Ce proiecte vor dezbate
Consiliul Județean Hunedoara este convocat astăzi, 09 februarie 2024, ora 13.00, în ședință extraordinară, în Sala Mare de ședințe a instituției, cu următorul proiect al ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui teren din domeniul public al Municipiului Deva în domeniul public al Județului Hunedoara;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitare drumuri judeţene pentru dezvoltarea infrastructurii turistice şi promovarea patrimoniului economic şi cultural al judeţului Hunedoara” DJ 687A: Hășdat (DJ687)-Silvașu de Jos-Hațeg (DJ687G) Tronson de reabilitat: Hășdat (DJ687)-Silvașu de Jos-Hațeg, km 0+000 – km 16+000”;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții: „Reparația și modernizarea sediului Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara situat în Municipiul Deva, Piața Gării, Nr. 9A”;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Alimentare cu apă zona turistică Pasul Vîlcan”;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de lucrări și servicii de întreținere, reparații curente și periodice a drumurilor aflate în administrarea Consiliului Județean Hunedoara pentru anul 2024;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Hunedoara pentru anul 2024;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății unor cotizații pentru anul bugetar 2024;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2024 și estimările pe anii 2025 – 2027;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2024 și estimările pentru anii 2025 – 2027 ale instituțiilor publice din subordinea și/sau finanțarea Consiliului Județean Hunedoara;
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2024 și estimările pe anii 2025 – 2027 ale spitalelor de interes județean;
11. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2023, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 2024;
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al Consiliului Județean Hunedoara de finanțare nerambursabilă în condițiile Legii nr.350/2005 pentru anul 2024;
13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.321/2023 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Bibliotecii Județene „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus