Din 8 octombrie 2014, persoanele care doresc să-şi schimbe permisul auto străin cu unul românesc vor depune mai puţine documente decât până acum.

Permisele de conducere eliberate în alte state pot fi preschimbate cu documente similare româneşti fără susţinerea unui test sau examen, după cum se arată în normele legale. Totuşi, pentru a intra în posesia unui carnet de conducere românesc, solicitanţii trebuie să depună o serie de documente, precum şi să facă dovada domiciliului sau reşedinţei în ţara noastră. Aceste reglementări se vor modifica din 8 octombrie, întrucât un act normativ în acest sens va intra în vigoare la acea dată.

Regulile privind preschimbarea permiselor de conducere eliberate de autorităţile competente ale altor state cu documente similare româneşti au fost instituite în anul 2011, prin Ordinul MAI nr. 163/2011.

Concret, conform reglementărilor, persoanele care au domiciliul, reşedinţa sau rezidenţa normală în România sau care se află la studii în ţara noastră pot solicita preschimbarea permiselor de conducere naţionale cu documente similare româneşti.

Prevederea se aplica doar în cazul permiselor de conducere naţionale eliberate de autorităţile statelor membre ale Convenţiei asupra circulaţiei rutiere şi de autorităţile statelor cu care România a încheiat un tratat privind recunoaşterea reciprocă a permiselor de conducere auto. Preschimbarea se realizează fără susţinerea unui test sau examen.

Prevederile în materie se vor modifica, însă, din 8 octombrie 2014, întrucat România are obligaţia de a transpune în legislaţia autohtonă toate dispoziţiile din Directiva 2006/126/CE.

Prin urmare, un act normativ în acest sens a fost publicat vineri în Monitorul Oficial. Este vorba despre Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, care se va aplica din 8 octombrie 2014. Noile reglementări stabilesc, printre altele, documentele pe care trebuie să le prezinte solicitantul cu ocazia preschimbării permisului de conducere.

Astfel, conform acestor dispoziţii, pentru preschimbarea permiselor de conducere, solicitanţii vor depune personal, la serviciul public comunitar competent, dosarul de preschimbare a permisului de conducere, care trebuie să conţină următoarele documente:

    1. permisul de conducere national eliberat în statele membre UE a cărui preschimbare se solicită, în original, sau documentul care atestă pierderea, furtul sau lipsa justificată a permisului de conducere. În situaţia permiselor eliberate de statele membre, nu mai este nevoie de traducerea legalizată în limba română a acestora. Traducerea va fi necesară doar în cazul statelor membre ale Convenţiei asupra circulaţiei rutiere;
   2. documentul de identitate, precum şi documentele care fac dovada domiciliului sau reşedinţei în România;
    3. cererea solicitantului, completată lizibil, cu majuscule, precum şi semnatură;
    4. dovada achitării taxelor şi tarifelor, prevăzute de lege, aferente preschimbării permisului de conducere.

Aceasta în conditiile în care, în prezent, solicitanţii depun, în plus, şi următoarele documente:

– traducerea legalizata in limba romana a permisului de conducere national supus preschimbarii (momentan, traducerea este necesara indiferent de statul in care este eliberat permisul, n.r.)
– fisa medicala completata de o unitate de asistenta medicala ambulatorie de specialitate autorizata, incheiata cu concluzia “APT CONDUCATOR AUTO”, cu precizarea categoriei/categoriilor pentru care solicitantul este apt de a conduce autovehicule, precum si a eventualelor restrictii medicale ce vor fi mentionate in permisul de conducere preschimbat;
–  certificatul de cazier judiciar, in termenul de valabilitate;
– declaratia notariala pe propria raspundere a solicitantului, din care sa rezulte ca permisul de conducere depus pentru preschimbare este autentic, ca titularul acestuia nu are rezidenta normala pe teritoriul altui stat membru, ca nu mai poseda un alt permis de conducere national romanesc ori eliberat de autoritatile unui alt stat sau un duplicat al acestuia, ca nu a declarat pierderea ori furtul acestuia la organele emitente sau la alte autoritati in vederea eliberarii unui nou document, precum si faptul ca nu a luat si nu i-a fost adusa la cunostinta anularea permisului de conducere sau a dreptului de a conduce ori suspendarea sau restrictionarea exercitarii acestui drept.

Prin urmare, din 8 octombrie 2014, solicitanţii vor depune mai puţine documente pentru a intra în posesia unui permis de conducere românesc.

Cum se va face dovada domiciliului în România?

Recentul ordin aduce noutăţi şi în ceea ce priveşte dovada domiciliului sau a reşedintei în România, actualizând normele juridice europene existente cu privire la conceptul de “resedinta normala” în cazul cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si pentru cetăţenii Confederaţiei Elveţiene şi străini.

Mai precis, în momentul de faţă, reglementările nu conţin dispoziţi clare privind domiciliul sau reşedinţa, motiv pentru care era necesară clarificarea conceptului de “reşedinţă”.

În acelasi timp, in noile prevederi sunt menţionate documentele pe baza carora se face dovada domiciliului sau a reşedinţei în România, deşi, actualmente, legislaţia autohtonă nu cuprinde astfel de informaţii.

Aşadar, cei care solicită un permis românesc vor trebui să prezinte următoarele documente aflate în termen de valabilitate:
–  pentru cetăţenii români, actul de identitate;
– pentru cetăţenii statelor membre, precum şi pentru membrii de familie ai acestora care nu sunt cetăţeni ai statelor respective, documentul eliberat în conditiile Ordonantei de urgenţă a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si a cetatenilor Confederatiei Elvetiene, republicată, cu modificările şi completarile ulterioare, care atestă, la momentul solicitării, dreptul de rezidenţă legală pe teritoriul României;
– pentru străini, documentul care atesta, la momentul solicitarii, dreptul de sedere legala pe teritoriul Romaniei.

Important! Permisele de conducere naţionale eliberate de autorităţile statelor membre UE şi ale Convenţiei din Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 163/2011, aflate în curs de preschimbare la data intrării in vigoare a prezentului ordin, urmează procedura legala în vigoare la data efectuării solicitării.

Sursa: avocatnet.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus