Cei doi elevi care au obținut media 10 provin de la Colegiul Național „Iancu de Hunedoara” din Hunedoara, specializarea Filologie, și de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Petroșani, specializarea Științe ale naturii.

În această sesiune a Bacalaureatului s-au înscris 2.361 de candidați, unul a fost eliminat, 245 de absolvenți nu s-au prezentat la examen.

Ministerul Educației a publicat astăzi, 3 iulie 2023, ora 11.00, pe site-ul dedicat http://bacalaureat.edu.ro, rezultatele obținute de absolvenții studiilor liceale care au susținut probele examenului național de Bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2023.

Rezultatele au fost afișate atât pe pagina web menționată anterior, cât și în centrele de examen, prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidaților, în concordanță cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD/GDPR).

Rata cumulată de promovare în județul Hunedoara (înainte de contestații) este de 73,88%. În sesiunea iunie-iulie din anii școlari precedenți, înainte de înregistrarea și soluționarea contestațiilor, au fost înregistrate următoarele rate de promovabilitate:

  • 71,55% – sesiunea iunie-iulie 2022;
  • 64,61% – sesiunea iunie-iulie 2021;
  • 59,34% – în sesiunea iunie-iulie 2020.

Pentru promoția curentă, rata de promovare este 80,87% ( 76,77% – sesiunea iunie-iulie 2022, 72,13% – sesiunea iunie-iulie 2021 și 70,70% – sesiunea iunie-iulie 2020), iar pentru promoțiile anterioare – 27,15% (32,96% – sesiunea iunie-iulie 2022, 21,27% -sesiunea iunie-iulie 2021 și 19,61% – sesiunea iunie-iulie 2020).

La nivel național, rata de promovare este de 72,8%, față de 73,3% – în aceeași sesiune a anului școlar 2021-2022, 67,8% – an școlar 2020-2021, respectiv, 62,9%, înregistrată în anul școlar 2019 – 2020.

Au promovat un număr de 1652 de candidați, dintr-un total de 2236 de candidați prezenți. Dintre aceștia, 1573 de candidați provin din promoția curentă, iar 79 de candidați din promoțiile anterioare.

2 candidați au obținut media 10 (față de 4 candidați cu media 10 în prima sesiune a examenului de Bacalaureat din ultimii doi ani școlari, respectiv, 9 candidați în sesiunea similară din 2020). Acești absolvenți de excepție provin din următoarele unități de învățământ: Colegiul Național „Mihai Eminescu” Petroșani (1 absolvent) și Colegiul Național „Iancu de Hunedoara” Hunedoara (1 absolvent).

Pe discipline de examen, situația candidaților cu note de 10 este următoarea:

  • 13 au obținut nota 10 la proba de Limba și literatura română;
  • 76 au obținut nota 10 la proba obligatorie a profilului (Matematică – 23 / Istorie – 53)
  • 41 au obținut nota 10 la proba la alegere a profilului și a specializării.

Contestațiile pot fi depuse/transmise astăzi, 3 iulie, în intervalul orar 12:00 – 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele înregistrate după soluționarea contestațiilor vor fi anunțate vineri, 7 iulie 2023.

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ:

  • recunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;
  • susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;
  • obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.

Situația statistică înregistrată în cadrul sesiunii iunie-iulie a examenului de Bacalaureat Național – 2023 în județul Hunedoara, este prezentată în tabelul următor:

Total candidați

Prezenți

Reușiți

Respinși

Respinși cu medii

Eliminați

6-6,99

7-7,99

8-8,99

9-9,99

10

2361

2236

1652

583

142

1

376

455

515

304

2

Istoricul rezultator înregistrate la Bacalaureat înainte de etapa de depunere a contestațiilor:

Nr.

crt.

An școlar

Procentul promovabilitate la nivelul județului Hunedoara

Procentul promovabilitate la nivel national

Nr. medii de 10 în județul Hunedoara

1

2022 -2023

73,88%

72,80%

2

2

2021-2022

71,55%

73,30%

4

3

2020-2021

64,61%

67,80%

4

4

2019-2020

59,34%

62,90%

9

5

2018-2019

66,17%

67,20%

2

6

2017-2018

66,85%

67,65%

2

Sursa: Comunicat de presă ISJ Hunedoara

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus