Guvernul a aprobat mecanismul privind acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvare Societății Complexului Energetic Hunedoara S.A., societate care se confruntă cu dificultăți economico-financiare majore.

Astfel, potrivit unei ordonanțe de urgență, Ministerul Finanțelor Publice va putea acorda, la solicitarea societății, un împrumut, în tranșe, în limita sumei de 167 de milioane de lei pentru o perioadă de șase luni, cu titlu de ajutor de stat individual de salvare.

Acest ajutor de stat se acordă în scopul asigurării necesarului de lichidități pentru acoperirea cheltuielilor curente minime de susținere a activităților pentru o perioadă de 6 luni de la acordare, precum și pentru cele necesare achiziționării deficitului de certificate de emisii de gaze cu efect de seră (conform HG 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră).

“Ajutorul reglementat prin acest act normativ nu se acordă în sectorul cărbunelui și pentru a demonstra că nu va fi utilizat în sectorul minier, activitatea minieră a societății se va separa legal de celelalte activități. În acest scop, după intrarea în vigoare a acestei ordonanțe de urgență și având în vedere că ajutorul de stat individual de salvare a fost autorizat de Comisia Europeană în data de 21 aprilie 2015, societatea va iniția demersurile pentru separarea activității miniere de celelalte activități”, se arată într-un comunicat al Guvernului.

Din suma de 167 de milioane de lei acordată ca ajutor de stat individual pentru salvare, suma de 98,476 milioane de lei se va acorda din veniturile din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului.

Acordarea celei de-a doua tranșe, în sumă de 68, 524 milioane lei este condiționată de reîntregirea veniturilor rezultate din privatizare, respectiv de rambursarea împrumutului acordat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2015 privind acordarea unui împrumut Societății Complexul Energetic Hunedoara S.A. din venituri realizate din privatizare.

Împrumutul se acordă, în baza unei analize economico-financiare realizate de către EximBank — S.A. în vederea stabilirii capacității de rambursare.

Potrivit deciziei executivului, rambursarea împrumutului de 167 de milioane de lei se efectuează integral, în termen de 6 luni de la acordarea acestuia, împreună cu dobânda aferentă. Până la data scadenței împrumutului, Societatea Complexului Energetic Hunedoara S.A. are obligația să prezinte Ministerului Finanțelor Publice planul de restructurare notificat Comisiei Europene.

“În baza acestui Plan de restructurare, la solicitarea societății, Ministerul Finanțelor Publice poate prelungi perioada de acordare a împrumutului, în aceleași condiții de dobândă. Dacă în termen de 6 luni de la momentul acordării împrumutului de stat individual pentru salvare, societatea nu prezintă un plan de restructurare sau dovada restituirii ajutorului de stat individual pentru salvare, aceasta este obligată să prezinte un plan de lichidare voluntară”, se mai arată în comunicatul Guvernului.

Informații suplimentare:

În ședința de Guvern din 13 mai 2015, Guvernul a aprobat Ordonanța de Urgență nr. 11/2015 privind acordarea unui împrumut Societății Complexul Energetic Hunedoara S.A. din venituri realizate din privatizare, care asigură cadrul legal și condițiile în care Trezoreria Statului, prin Ministerul Finanțelor Publice va putea acorda, la solicitarea Societății Complexul Energetic Hunedoara S.A., în condiții de piață, un împrumut în limita sumei de 40 de milioane de lei.

Împrumutul acordat din venituri din privatizare, pe o perioadă de 90 de zile, este destinat rambursării de către Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A a ajutorului de stat incompatibil pentru care Comisia Europeană a dispus în data de 20 aprilie 2015 recuperarea acestuia de către statul român.

De asemenea, tot în ședința din 13 mai 2013, Guvernul a adoptat o Hotărâre de abrogare a HG nr. 86/2013, prin care se stabilea strategia de privatizare a Societății Complexul Energetic Hunedoara S.A., luând în considerare structura integrată a societății de producător de energie electrică și de exploatare a unor perimetre de huilă.

Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A., aflat în portofoliul Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, este unul dintre cei mai importanți producători de energie electrică din România, care, cu o capacitate instalată de 1.225MW, asigură o cotă de circa 6-7% din totalul producției naționale de energie electrică. Este cel mai mare producător de energie electrică din nord-vestul României.

Societatea are în prezent aproximativ 6.500 de angajați. Societatea a fost înființată ca o societate integrată energie-minerit, al cărei principal obiectiv îl reprezintă producerea eficientă de energie electrică și termică pe bază de huilă din Valea Jiului.

În afară de producția de energie electrică, Sucursalele Electrocentrale Deva și Electrocentrale Paroșeni sunt unici producători care livrează energie termică în sistem centralizat în localitățile Deva, Petroșani, Vulcan, Lupeni.

Totodată, Sucursala Electrocentrale Deva este și operator al serviciului public de alimentare cu energie termică pentru municipiul Deva, în timp ce Sucursala Electrocentrale Paroșeni operează serviciul public de apă caldă și căldură pentru localitățile Petroșani, Vulcan, Lupeni.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus