Hunedoara, 2 mai 2014 - Mai mult de 200.000 de angajaţi şi contractori au marcat Ziua anualǎ a Securitǎţii şi Sǎnǎtǎţii în Muncǎ pe 28 aprilie 2014, prin evenimente axate pe tema “Opreşte-te, gândeşte şi acţioneazǎ sigur – în practicǎ”.

Aflatǎ acum la cea de a opta ediţie, Ziua Securitǎţii şi Sǎnǎtǎţii în Muncǎ este une din cele mai importante date fixe din calendarul companiei, oferind prilejul de a reorienta şi evidenţia, la locul de muncǎ, importanţa securitǎţii şi sǎnǎtǎţii.

În acest an, ziua s-a concentrat în mod special pe teme de securitate a muncii privind căderile de la înălţime, punctele de prindere, alunecǎrile, împiedicările şi căderile, în plus faţǎ de tema generalǎ: “Opreşte-te, gândeşte şi acţioneazǎ în condiţii de siguranţǎ, în practicǎ!”, temǎ care face apel la toată lumea, de la muncitorii din secţii şi mineri, şoferi şi ingineri pânǎ la fiecare membru al consiliului de administraţie al Grupului, pentru a se angaja în asumarea responsabilitǎţilor faţǎ de securitatea şi sănătatea muncii lor, precum şi ale colegilor lor.

La Hunedoara, evenimentele dedicate Zilei Securitǎţii şi Sǎnǎtǎţii Muncii au început din luna martie cu un concurs pe teme specifice pentru elevi de la cinci licee din localitate, axat pe proceduri care trebuie urmate în cazul unor calamitǎţi naturale, cum ar fi cutremurele, dar şi cu verificǎri medicale pentru personalul propriu. De asemenea, sǎptǎmâna premergǎtoare Zilei Securitǎţii şi Sǎnǎtǎţii Muncii a fost plinǎ cu acţiuni diverse organizate pentru a evidenţia acest aspect vital al activitǎţii noastre în industria siderurgicǎ. Astfel, pe 22 aprilie, a fost organizat un atelier de lucru cu angajaţii proprii, pe tema “Opreşte-te, gândeşte şi acţioneazǎ sigur în practicǎ!”, punându-se accent pe respectarea etapelor în abordarea în condiţii de siguranţǎ a unei sarcini de lucru şi pe consecinţe în cazul nerespectǎrii acestora. A doua zi, a fost organizată o aplicaţie în cazul unei situaţii de urgenţǎ cu acordarea primului ajutor într-un accident rutier cu produse periculoase în zona Oţelǎriei, iar o intervenţie în caz de incendiu a fost simulatǎ la Laminorul de Profile, pe 28 aprilie. Au urmat un concurs de popice, un meci de fotbal şi o competiţie de tenis de masǎ cu participarea angajatilor şi a personalului contractor. În plus, în scopul promovǎrii unei alimentaţii sǎnǎtoase, fiecare angajat a primit un pachet cu fructe. Câteva activitǎţi pentru copiii angajaţilor şi o donaţie pentru secţia de Pediatrie a Spitalului Municipal au încheiat seria evenimentelor dedicate Zilei Securitǎţii şi Sǎnǎtǎţii Muncii la Hunedoara.

În fiecare zi, colegii din ArcelorMittal muncesc în condiţii periculoase, în care accidentele sunt întotdeauna posibile. Ca o recunoaștere a acestui fapt, ArcelorMittal a lansat campania Călătoria cǎtre Zero Accidente în 2008, în scopul de a obţine zero decese, zero accidente soldate cu incapacitate de muncǎ şi zero boli profesionale. S-au făcut progrese semnificative în ultimii şase ani: în 2013, Grupul a realizat cea mai bunǎ ratǎ a frecvenţei accidentelor cu incapacitate temporarǎ de lucru (ITM) de 0,85, în scǎdere de la 3,2 în 2007. Obiectivul din acest an este de 0,75, cu o ţintǎ ambiţțioasǎ pe termen mediu de 0,5 în 2017.

Vorbindu-le angajaţilor şi contractorilorilor, Lakshmi N Mittal, preşedinte şi Director General al ArcelorMittal, a spus: “La analiza accidentelor produse, observǎm cǎ aproape 60% din acestea provin de la contractori, iar 40% de la proprii noştri angajaţi. Având în vedere cǎ unele accidente sunt de naturǎ repetitivǎ, pe lângǎ îmbunǎtǎţirile operaţionale, vom lucra la comportamentul nostru, la cultura noastrǎ, la angajarea şi participarea tuturor angajaţilor pentru a ridica gradul de conştientizare la nivel de companie: trebuie sǎ avem grijǎ unii de alţii. Ne dorim cu adevǎrat ca fiecare angajat din cadrul companiei – precum şi contractorii noştri – sǎ se întoarcǎ acasǎ în siguranţǎ la sfârşitul fiecǎrei zile.”

”Pentru noi, Securitatea şi Sǎnǎtatea în Muncǎ reprezintǎ prioritatea numǎrul unu. Am implementat mai multe iniţiative de-a lungul anului 2013 pentru a îmbunǎtǎţi securitatea la locul de muncǎ. În ciuda tuturor eforturilor noastre, ne-am confruntat recent cu un tragic accident. Susţinem pe cât posibil familia colegului nostr care a trecut în nefiiinţǎ şi facem tot ce ne stǎ în putinţǎ pentru a acorda cea mai bunǎ îngrijire medicalǎ pentru celǎlalt coleg rǎnit. Acest eveniment este dovada cǎ trebuie sǎ muncim mai mult pentru a asigura securitatea tuturor angajaţilor noştri. Am ţinut propria Zi a Securitǎţii şi Sǎnǎtǎţii Muncii pe 28 aprilie, când am iniţiat noi proiecte, am organizat simulǎri în diverse situaţii de urgenţǎ, instruiri ale angajaţilor privind acordarea primului ajutor şi competiţii sportive. La finalul zilei, fiecare angajat şi-a asumat tema acestui an: „Opreşte-te, gândeşte şi acţioneazǎ – în practicǎ”, a spus Amit Kumar, Directorul General al ArcelorMittal Hunedoara.

SURSA: Comunicat de presă ArcelorMittal

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus