Ministerul Apelor şi Pădurilor supune consultării publice Proiectul de hotărâre de Guvern pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional a terenului în suprafaţă de 56,1579 ha de către S.C. Deva Gold S.A., în vederea realizării obiectivului „Exploatarea minereurilor auro-argintifere din Perimetrul Certej”.

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile, începând cu data publicării proiectului de act normativ (29.10.2018), la Ministerul Apelor şi Pădurilor, persoana de contact domnul Calotă Mircea, e-mail: mircea.calota@map.gov.ro, fax: 0213169765.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional a terenului în suprafaţă de 56,1579 ha de către S.C. Deva Gold S.A., în vederea realizării obiectivului „Exploatarea minereurilor auro-argintifere din Perimetrul Certej”

Având în vedere prevederile art. 37, 38 și 41 din  Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, și al art. 40 alin. (1) lit.c) din  Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1.  (1) Se aprobă scoaterea definitivă din fondul forestier naţional a terenului forestier în suprafaţă de 56,1579 ha, în vederea realizării obiectivului „Exploatarea minereurilor auro-argintifere din Perimetrul Certej”.

(2) Terenul prevăzut la alin. (1) este proprietate a  S.C. Deva Gold S.A. și este administrat de Direcția silvică Hunedoara prin Ocolul silvic Simeria.

(3) Terenul în suprafaţă de 56,1579 ha este amplasat pe raza Ocolului Silvic Simeria în U.P. I Deva Gold u.a. 92A%=0,5055 ha, u.a.93A%=4,7899 ha, u.a.93C=1,0004 ha, u.a.94A%=6,9683 ha, u.a.94B=0,9146 ha, u.a. 95A%=4,1660 ha, u.a. 95B%=0,1214 ha, u.a. 95C%=3,7889 ha, u.a. 96%=0,3931 ha, u.a. 97A%=0,5218 ha, u.a. 97B%=0,9039 ha, u.a.98A%=0,0428 ha, u.a.98B%=0,6550 ha, u.a.99A%=0,0515 ha, u.a.99B%=1,9751 ha, u.a.99C%=2,2511 ha, u.a.99D%=0,4907 ha, u.a.99N=0,8856 ha, u.a.101%=0,5714 ha, u.a.108%=0,0715 ha, u.a.110A%=4,4723 ha, u.a.110R%=0,1536 ha, u.a.110N%=0,0335 ha, u.a.111G%=0,0382 ha, u.a.111N%=0,1661 ha, u.a.112B%=0,2378 ha, u.a.113A=1,6394 ha, u.a.113B%=0,9308 ha, u.a.113C=3,6362 ha, u.a.113D%=1,1137 ha, u.a.113E=0,3645 ha, u.a.113G%=0,5162 ha, u.a.228=2,0230 ha, u.a.230A=1,7937 ha, u.a.230B=1,5931 ha, u.a.230C=0,2477 ha, u.a.230D=0,8300 ha, u.a.231B%=4,2102 ha, u.a.232%=0,4887 ha, u.a.233A%=0,1430 ha, u.a.233B%=0,3438 ha și u.a.233C%=0,1139 ha.

(4) Defrișarea vegetației forestiere de pe terenul prevăzut la alin.(1) se realizează pe suprafața de 53,3863 ha, amplasată pe raza Ocolului silvic Simeria în U.P. I Deva Gold în u.a.92A%=0,5055 ha, u.a.93A%=4,7899 ha, u.a.93C=1,0004 ha, u.a.94A%=6,9683 ha, u.a.94B=0,9146 ha, u.a.95A%=4,1660 ha, u.a.95B%=0,1214 ha, u.a.95C%=3,7889 ha, u.a.96%=0,3931 ha, u.a.97A%=0,5218 ha, u.a.97B%=0,9039 ha, u.a.98A%=0,0428 ha, u.a.99A%=0,0515 ha, u.a.99B%=1,9751 ha, u.a.99C%=2,2511 ha, u.a.99D%=0,4907 ha, u.a.101%=0,5714 ha, u.a.108%=0,0715 ha, u.a.110A%=4,4723 ha, u.a.111G%=0,0382 ha, u.a.112B%=0,2378 ha, u.a.113A=1,6394 ha, u.a.113B%=0,9308 ha, u.a.113C=3,6362 ha, u.a.113D%=1,1137 ha, u.a.113E=0,3645 ha, u.a.228=2,0230 ha, u.a.230A=1,7937 ha, u.a.230B=1,5931 ha, u.a.230D=0,8300 ha, u.a.231B%=4,2102 ha, u.a.232%=0,4887 ha, u.a.233A%=0,1430 ha și u.a.233B%=0,3438 ha.

(5) Masa lemnoasă de pe terenul în suprafața de 53,3863 ha se precomptează și se  exploatează, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 2. (1) Scoaterea definitivă din fondul forestier național a terenului prevăzut la art. 1 se face cu compensare echivalentă cu terenuri în suprafață de 168,6241 ha, proprietate a S.C. Deva Gold S.A., amplasate în perimetrul Pogănești pentru suprafața de 88,0675 ha, în perimetrul Povergina pentru suprafața de 45,3069 ha și în perimetrul Secaș pentru suprafața de 35,2497 ha.

(2) Terenul din perimetrul Pogănești, în suprafață de 88,0675 ha, este limitrof fondului forestier de pe raza Ocolul silvic Lugoj, U.P. II Valea Lungă, este situat extravilanul unității administrativ – teritoriale Bârna și se identifică cu următoarele numere cadastrale: 400241 pentru 26,4940 ha, 400268 pentru 8,1570 ha, 400232 pentru 4,9200 ha, 400244 pentru 0,4000 ha, 400296 pentru 0,2600 ha, 400234 pentru 0,2500 ha, 400279 pentru 2,9200 ha, 400283 pentru 12,4200 ha, 400243 pentru 0,4650 ha, 400282 pentru 2,0240 ha, 400235 pentru 0,1790 ha, 400276 pentru 0,2170 ha, 400255 pentru 5,7080 ha, 400278 pentru 1,0290 ha, 400252 pentru 1,0230 ha, 400231 pentru 1,0820 ha, 401197 pentru 1,3165 ha, 400256 pentru 2,1900 ha, 400295 pentru 0,4400 ha, 400236 pentru 7,2130 ha, 400242 pentru 1,6040 ha, 400277 pentru 0,0840 ha, 400315 pentru 1,4260 ha, 400297 pentru 0,2200 ha, 400275 pentru 0,0510 ha, 400254 pentru 0,3910 ha, 400294 pentru 0,7300 ha, 400230 pentru 1,1210 ha, 400250 pentru 0,3410 ha, 400237 pentru 0,5310 ha, 400238 pentru 0,5880 ha, 400249 pentru 2,1450 ha și 400229 pentru 0,1280 ha.

(3) Terenul din perimetrul Povergina, în suprafață de 45,3069 ha, este limitrof fondului forestier de pe rază Ocolului silvic Făget, U.P. III Povergina, este în situat extravilanul unității administrativ – teritoriale Făget și se identifică cu următoarele numere cadastrale: 402243 pentru 0,8599 ha, 402297 pentru 0,2897 ha, 402503 pentru 1,1600 ha, 402269 pentru 1,4792 ha, 402266 pentru 1,4387 ha, 403069 pentru 1,4400 ha, 402241 pentru 0,2957 ha, 402350 pentru 0,2846 ha, 402257 pentru 1,4394 ha, 402396 pentru 1,4408 ha, 403762 pentru 1,4300 ha, 402382 pentru 1,4396 ha, 402244 pentru 1,4406 ha, 401885 pentru 1,4386 ha, 402094 pentru 1,4386 ha, 401889 pentru 0,5755 ha, 401892 pentru 0,7193 ha, 402490 pentru 0,7193 ha, 402489 pentru 1,4386 ha, 402387 pentru 1,4390 ha, 402389 pentru 1,4411 ha, 402255 pentru 1,1593 ha, 402279 pentru 1,4402 ha, 402250 pentru 1,1581 ha, 403082 pentru 0,5700 ha, 402240 pentru 1,1563 ha, 402277 pentru 1,4385 ha, 401888 pentru 1,4386 ha, 403657 pentru 1,1505 ha, 402253 pentru 1,4403 ha, 402281 pentru 0,5799 ha, 402248 pentru 1,4396 ha, 402363 pentru 0,8699 ha, 402270 pentru 0,8693 ha, 402245 pentru 0,5795 ha, 402383 pentru 0,8703 ha, 403629 pentru 0,8696 ha, 402264 pentru 0,8695 ha, 402265 pentru 0,5793 ha, 402258 pentru 0,8593 ha, 402352 pentru 0,5802 ha, 402351 pentru 0,2901 ha, 403070 pentru 0,8700 ha și 402341 pentru 0,5804 ha.

(4) Terenul din perimetrul Secaș, în suprafață de 35,2497 ha, este limitrof fondului forestier Ocolul silvic Timișoara, U.P. X Paniova, este situat în extravilanul unității administrativ – teritoriale Secaș și se identifică cu următoarele numere cadastrale: 400413 pentru 17,3184 ha, 400414 pentru 1,5023 ha, 400415 pentru 0,3399 ha, 400416 pentru 14,1514 ha, 400417 pentru 1,4377 ha și 400418 pentru 0,5000 ha.

Art.3. (1) Beneficiarul scoaterii definitive din fondul forestier național a terenurilor prevăzute la art. 1 este S.C. Deva Gold S.A.

(2) Predarea terenurilor prevăzute la art.1 și.2 se va face pe bază de proces-verbal de predare-primire, încheiat între S.C. Deva Gold S.A. și administratorul fondului forestier, în prezența reprezentanților Gărzii forestiere Timișoara, după achitarea obligațiilor bănești prevăzute de legislația în vigoare.

(3) S.C. Deva Gold S.A. va opera modificările la cartea funciară intervenite ca urmare a schimbării destinaţiei terenurilor forestiere care se scot definitiv din fondul forestier național și a terenurilor care intră în fondul forestier național în compensare, în baza prezentei hotărâri şi a procesului-verbal încheiat, în condiţiile legii, potrivit prevederilor art. 37 alin. (9) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Este interzisă schimbarea destinaţiei obiectivului „Exploatarea minereurilor auro-argintifere din Perimetrul Certej” mai devreme de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, potrivit prevederilor art. 38 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) S.C. Deva Gold S.A. a achitat în Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică, aflat în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, taxa pentru scoaterea definitivă a terenurilor din fondul forestier naţional în valoare de 6.491.378,20 lei cu ordinul de plată nr. 980/23.07.2018.

Art. 4. S.C. Deva Gold S.A., Garda forestieră Timişoara și Direcția silvică Hunedoara răspund de aplicarea prevederilor prezentei hotărâri

P R I M  –  M I N I S T R U

Vasilica – Viorica Dăncilă

VEZI AICI EXPUNEREA DE MOTIVE.

5 răspunsuri

 1. Pingback: Exploatarea minereurilor auro-argentifere de la Certej, tot mai aproape

 2. teod1956@yahoo.com' chiciu teodor spune:

  nu sunt de acord cu exproprierea!

 3. Vasilicafolea@gmail.com' Folea Vasilica spune:

  Nu sunt de acord să-şi bată joc de pădurile noastre şi de bogățiile naturale ale țării noastre, pe care ni le-a dat Dumnezeu. Va veni pedeapsă mare peste cei ce fac asta.

 4. Nu trebuie lasata exploatarea. Stop cianurii! Asta e exact ca la Rosia Montana! Rusine Deva Gold, de fapt in spatele ei stau evreii, americanii, canadienii si altii.

 5. Ofofof … in spatele ei nu stau nici evreii, nici americanii , nici extratereștrii…
  În spatele ei, stau gurile flămânde după furt și jaf, care au pus stăpânire pe țara asta.
  Ei nu au naționalitate, nu au Dumnezeu, nu au bun simț, nu au nimic, singura lor lege e banul și îl vor avea atâta vreme cât nația asta e plină de cozi de topor, închinători la șefi și mase fără coloană vertebrală.
  Doar un puternic spirit civic la nivel de mase mai salvează țara asta de pustiire, dar acela este INEXISTENT. Cu ruinarea ultimei fărâme de spirit civic și-au început loazele astea stăpânirea postceaușistă, ce le-a rămas de făcut e simplă formalitate, nu se va opune nimeni fiindcă fiecare crede că a altuia e sarcina de a se opune…

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus